Category Laisvė

Laisvė: paprasčiausias būdas jos nenužudyti

Jeigu siekiame valdyti kitus, galų gale valdomi tampame patys. Perskaitęs straipsnį iki galo, suprasi kodėl.  Nepriklausomybė nuo Rusijos – tai nėra laisvė. Rusija yra valstybė su savo įstatymais, valdžia, papročiais, teritorija, kalba. Apibendrinus – Rusija yra idėjų rinkinys. Lietuva irgi…

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124