Category Turtėjimas

Atrodai turtingas, ar esi turtingas?

Gyveno kartą Jeronimas. Pabaigė mokslus universitete su skambiu pavadinimu, gavo gražų diplomą. Tiesa, dar studijuojant į universitetą buvo atvykęs gražiai apsirėdęs dėdė su skaisčiai mėlynu Maseračiu. Papasakojo apie nuostabią korporaciją, kurioje jis dirba viceprezidentu, o studentai įdėmiai klausėsi ir užsirašinėjo.…

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124